Ökade kontroller av alla som söker uppehållstillstånd

Migrationsverket har utökat samarbetet med Säkerhetspolisen. Syftet är att hitta personer som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Sedan juli görs automatiska kontroller där vissa uppgifter om alla personer som söker uppehållstillstånd i Sverige skickas till Säkerhetspolisen. Hittills handlar det om över 20 000 ärenden där Migrationsverket skickat vidare uppgifter till Säkerhetspolisen.

– Vi har från och med i somras börjat med det vi kallar för automatiska kontroller, vilket ger Säkerhetspolisen en möjlighet att screena alla personer som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige, alltså inte bara asylsökande utan personer som söker på familjeanknytning eller arbetstillstånd och studerande till exempel, säger Oskar Ekblad, sektionschef för särskilda insatser på Migrationsverket.

Vad kan man säga om vilken information som överförs till Säkerhetspolisen i alla de här ärendena?

– Det handlar om den typ av information som gör att säkerhetspolisen kan identifiera personer, det handlar om namnuppgifter till exempel och en del andra uppgifter som jag inte kan gå in på, säger Oskar Ekblad.

De automatiska kontroller som nu införts var en del av överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna i juni i år om åtgärder mot terrorism, men förberedelserna har pågått under en längre tid.

Tidigare har automatiska kontroller bara gjorts när det handlat om medborgarskap. När det gäller uppehållstillstånd har Migrationsverket bara skickat ärendet till Säkerhetspolisen om det kommit fram något i utredningen som setts som en indikation på att en person kan vara ett säkerhetshot.

Under förra året gjorde man det i omkring 700 ärenden.

– Vi ser en möjlighet här att öka arbetet för att hitta hot mot rikets säkerhet genom att alla personer som söker till Sverige faktiskt kontrolleras av Säkerhetspolisen. Vad vi ser till nu är att det finns en grundläggande kontroll i alla ärenden, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Fler än 20 000 ärenden har alltså hittills skickats till Säkerhetspolisen, och enligt Oskar Ekblad finns fall där Säkerhetspolisen reagerat.

– Framför allt så har vi en möjlighet nu att titta på ärenden som rör anknytning till Sverige, som rör studerande- och arbetstillstånd, alla de som lämnat in ansökan ute på svenska ambassader och inte bara de som vi träffat här i Sverige på en asylintervju och det tror vi kommer ge fortsatt stort resultat. Vi har redan sett en möjlighet att kontrollera genom det här.

I fall där en person bedöms kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet kan Säkerhetspolisen efter en vidare utredning avråda Migrationsverket från att bevilja uppehållstillstånd. Förra året gjorde man det i 50 fall.

– Sverige liksom andra länder är föremål för risker i samband med migrantprocesser. De ska inte överdrivas, de flesta som kommer har naturligtvis helt rent mjöl i påsen, men ungefär som en säkerhetskontroll på en flygplats så är detta något som bör ingå i kontrollen när man ansöker om uppehållstillstånd, säger Oskar Ekblad.

Här kan ju komma personer från länder som har en helt annan erfarenhet av en säkerhetstjänst och vad det innebär att en säkerhetstjänst får information om en, vad tänker du om det?

– Jag kan egentligen inte tänka på något annat sätt än vad vårt uppdrag är. Vårt uppdrag är av regeringen att tillhandahålla denna information till den svenska säkerhetstjänsten, och den svenska säkerhetstjänsten står under både riksdagens och andras överinseende. Det här är helt i linje både med gällande sekretessregler och de integritetsregler som finns. Däremot är det viktigt att de sökande vet om att namnuppgifter och en del andra uppgifter alltid kommer att föras över till Säkerhetspolisen.

Åsa Nilsson, enhetschef på utredningsenheten på Säpo, säger att de här kontrollerna är viktiga:

– Vår roll är att identifiera potentiella säkerhetshot bland sökande, och då är tanken att vi ska kunna använda även vår information på ett mer effektivt sätt.

Sedan i somras har Migrationsverket och Säkerhetspolisen utökat sitt samarbete, så att Migrationsverket skickar viss grundläggande information om alla personer som söker uppehållstillstånd i Sverige till Säkerhetspolisen för att de ska kunna kontrollera uppgifterna mot den information som de har.

Hittills handlar det om fler än 20 000 ärenden.

– Eftersom vi är en säkerhetstjänst så arbetar vi ju tillsammans med andra säkerhetstjänster och kan få information från andra, och det är ju den informationen som är viktig, säger Åsa Nilsson.

– Vi har ju sett hur terrorhotet ser ut i Europa och också att vi har både personer som är i Europa och kommer resande utifrån som genomför terrorattentat, och därför är det viktigt att vi använder den information vi har för att genomföra de här screeningarna.

Tidigare har Migrationsverket främst skickat information till Säkerhetspolisen i fall där det under utredningen kommit fram något som setts som en indikation på att en person kan vara ett säkerhetshot, men tanken nu är att man genom att gå igenom alla fall bättre ska kunna hitta de ärenden som behöver utredas vidare.

Sedan juli görs automatiska kontroller där vissa uppgifter om alla personer som söker uppehållstillstånd i Sverige skickas till Säkerhetspolisen.

Hittills handlar det om över 20 000 ärenden där Migrationsverket skickat vidare uppgifter till Säkerhetspolisen.

– Vi har från och med i somras börjat med det vi kallar för automatiska kontroller, vilket ger Säkerhetspolisen en möjlighet att screena alla personer som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige, alltså inte bara asylsökande utan personer som söker på familjeanknytning eller arbetstillstånd och studerande till exempel, säger Oskar Ekblad, sektionschef för särskilda insatser på Migrationsverket.

Vad kan man säga om vilken information som överförs till Säkerhetspolisen i alla de här ärendena?

– Det handlar om den typ av information som gör att säkerhetspolisen kan identifiera personer, det handlar om namnuppgifter till exempel och en del andra uppgifter som jag inte kan gå in på, säger Oskar Ekblad.

De automatiska kontroller som nu införts var en del av överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna i juni i år om åtgärder mot terrorism, men förberedelserna har pågått under en längre tid.

Tidigare har automatiska kontroller bara gjorts när det handlat om medborgarskap. När det gäller uppehållstillstånd har Migrationsverket bara skickat ärendet till Säkerhetspolisen om det kommit fram något i utredningen som setts som en indikation på att en person kan vara ett säkerhetshot.

Under förra året gjorde man det i omkring 700 ärenden. 

– Vi ser en möjlighet här att öka arbetet för att hitta hot mot rikets säkerhet genom att alla personer som söker till Sverige faktiskt kontrolleras av Säkerhetspolisen. Vad vi ser till nu är att det finns en grundläggande kontroll i alla ärenden, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Fler än 20 000 ärenden har alltså hittills skickats till Säkerhetspolisen, och enligt Oskar Ekblad finns fall där Säkerhetspolisen reagerat.

– Framför allt så har vi en möjlighet nu att titta på ärenden som rör anknytning till Sverige, som rör studerande- och arbetstillstånd, alla de som lämnat in ansökan ute på svenska ambassader och inte bara de som vi träffat här i Sverige på en asylintervju och det tror vi kommer ge fortsatt stort resultat. Vi har redan sett en möjlighet att kontrollera genom det här.

I fall där en person bedöms kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet kan Säkerhetspolisen efter en vidare utredning avråda Migrationsverket från att bevilja uppehållstillstånd. Förra året gjorde man det i 50 fall.

– Sverige liksom andra länder är föremål för risker i samband med migrantprocesser. De ska inte överdrivas, de flesta som kommer har naturligtvis helt rent mjöl i påsen, men ungefär som en säkerhetskontroll på en flygplats så är detta något som bör ingå i kontrollen när man ansöker om uppehållstillstånd, säger Oskar Ekblad.

Här kan ju komma personer från länder som har en helt annan erfarenhet av en säkerhetstjänst och vad det innebär att en säkerhetstjänst får information om en, vad tänker du om det?

– Jag kan egentligen inte tänka på något annat sätt än vad vårt uppdrag är. Vårt uppdrag är av regeringen att tillhandahålla denna information till den svenska säkerhetstjänsten, och den svenska säkerhetstjänsten står under både riksdagens och andras överinseende. Det här är helt i linje både med gällande sekretessregler och de integritetsregler som finns. Däremot är det viktigt att de sökande vet om att namnuppgifter och en del andra uppgifter alltid kommer att föras över till Säkerhetspolisen.

Åsa Nilsson, enhetschef på utredningsenheten på Säpo, säger att de här kontrollerna är viktiga:

– Vår roll är att identifiera potentiella säkerhetshot bland sökande, och då är tanken att vi ska kunna använda även vår information på ett mer effektivt sätt.

Sedan i somras har Migrationsverket och Säkerhetspolisen utökat sitt samarbete, så att Migrationsverket skickar viss grundläggande information om alla personer som söker uppehållstillstånd i Sverige till Säkerhetspolisen för att de ska kunna kontrollera uppgifterna mot den information som de har.

Hittills handlar det om fler än 20 000 ärenden.

– Eftersom vi är en säkerhetstjänst så arbetar vi ju tillsammans med andra säkerhetstjänster och kan få information från andra, och det är ju den informationen som är viktig, säger Åsa Nilsson.

– Vi har ju sett hur terrorhotet ser ut i Europa och också att vi har både personer som är i Europa och kommer resande utifrån som genomför terrorattentat, och därför är det viktigt att vi använder den information vi har för att genomföra de här screeningarna.

Tidigare har Migrationsverket främst skickat information till Säkerhetspolisen i fall där det under utredningen kommit fram något som setts som en indikation på att en person kan vara ett säkerhetshot, men tanken nu är att man genom att gå igenom alla fall bättre ska kunna hitta de ärenden som behöver utredas vidare.

– Det här är ett sållningsinstrument för oss, finns det viss information som når upp till en viss nivå som vi har utarbetat så tar vi in ärendet på remiss och sen gör vi en utredning, så det här egentligen bara en automatiserad process för att hitta ärenden som vi ska utreda ytterligare, säger Åsa Nilsson.

Henrika Åkerman